רחל זינגר, מנהלת רכש ואדמיניסטרציה

ג'וני קוקרן קטן לידה

-