נבו כרמי, משנה למנכ"ל וראש המדיה

הדבר היחיד שהוא עושה טוב יותר משש-בש זה לקנות מדיה

-