מזי גינזבורג, סמנכ"ל כספים

אף אחד לא יכול להוציא ממנה כסף. חוץ מחתולים.

-